Fjárfestingar

Markmið sjóðsins er að ná sem bestri ávöxtun miðað við tiltölulega hóflega áhættu. Vegna þess að lífeyrisgreiðslur sjóðsins munu vaxa hratt á næstu árum verður fé sjóðsins til nýrra fjárfestinga mjög takmarkað. Þetta kann þó að breytast ef ábyrgðaraðili sjóðsins ákveður að leggja honum til aukið fé til að mæta framtíðarskuldbindingum.

Markmið sjóðsins er að ná sambærilegri ávöxtun og almennt gerist á markaðinum og að eignasamsetning sjóðsins víki að jafnaði óverulega frá skilgreindum verðbréfagrunni.


Vikmörk samkvæmt fjárfestingarstefnu 2024 eru sem hér segir:

Eignaflokkar Vægi 30.09.2023 Markmið um vægi í árslok 2024 Vikmörk
Ríkisskuldabréf 25% 26% 10-50%
Önnur markaðsskuldabréf 39% 39% 20-50%
Veðskuldabréf 9% 7% 0-15%
Innlend hlutabréf 15% 15% 5-25%
Erlend skuldabréf 1% 3% 0-10%
Erlend hlutabréf 10% 10% 0-15%
Skammtímabréf og innlán 1% 0% 0-30%

 


Ljóst er að verðsveiflur á mörkuðum geta haft mikil áhrif að eignasamsetningu. Markmiðið er að sjóðurinn fjárfesti fyrst og fremst í skráðum, vel seljanlegum verðbréfum þar sem skuldaraáhætta er hófleg. 

Eignasamsetning 31.12.2023

* Birt miðað við óendurskoðað uppgjör sjóðsins,

Fjárfestingarstefna sjóðsins 2024, samþykkt af stjórn 15. nóvember 2023
Áhættustefna sjóðsins 2024, samþykkt af stjórn 15. nóvember 2023