Meðaltalsregla / Eftirmannsregla

Verðtrygging lífeyris hjá Lífeyrissjóði starfsmanna Akureyrarbæjar getur verið með tvennum hætti. Annað hvort velur lífeyrisþeginn að fylgja eftirmannsreglu eða hann fylgir meðaltalsreglu. Langflestir lífeyrisþega eru á meðaltalsreglu.

Upphaflegur úrskurður um fjárhæð lífeyris er algerlega óháður því hvorri reglunni er fylgt.  Þetta hefur aðeins áhrif á hvernig verðtryggingu hans er háttað í framtíðinni.  Þeir sem eru á eftirmannsreglu fylgja breytingum á launum eftirmanns síns.  Þeir sem eru á meðaltalsreglu fylgja þróun launavísitölu Hagstofu Íslands þ.e. vísitölu lífeyrisskuldbindinga fyrir opinbera starfsmenn en hún miðast við vísitölu fastra launa opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu skv. lögum nr. 1/1997 um lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins.

Einn af kostunum við að vera á meðaltalsreglu er sá að þá þarf ekki að fylgjast með þróun launa eftirmanns.  Það einfaldar alla þjónustu viðkomandi lífeyrisþeganum og tryggir honum verðtryggingu lífeyris í samræmi við þróun launavísitölu í landinu.  Hvort hún á endanum reynist betur en eftirmannsreglan getur enginn sagt til um. Ef sjóðfélagar óska ekki sérstaklega eftir því að verða settir á eftirmannsreglu, fylgir verðtrygging lífeyris þeirra meðaltalsreglu.