Ársreikningur LSA 2022

Stjórn LSA staðfesti ársreikning sjóðsins á fundi sínum  í gær 15. mars.  Nafnávöxtun síðasta árs var  -0,4% sem svarar til -9,1% raunávöxtunar. Meðal raunávöxtun sl. 5 ár er 2,4% og 3,4 sl. 10 ár.

Hrein eign til greiðslu lífeyris lækkaði um 5,4% frá fyrra ári og nam í árslok 13.778 milljónum króna.

Alls greiddu 39 sjóðfélagi hjá 5 launagreiðendum iðgjöld til sjóðsins á tímabilinu og námu þau 37 milljónum króna. Lífeyrisgreiðslur námu 1.230 milljónum króna og var fjöldi lífeyrisþega 756.

Tryggingafræðileg staða sjóðsins  er neikvæð um 43,6% en Bæjarsjóður Akureyrar er ábyrgur fyrir skuldbindingum sjóðsins.