Ársreikningur staðfestur

Stjórn LSA staðfesti ársreikning sjóðsins á fundi sínum 23. mars sl. Nafnávöxtun síðasta árs var 11,2% sem svarar til 7,4% raunávöxtunar. Meðal raunávöxtun sl. 5 ár er 4,1% og  4,3% sl. 10 ár.

Hrein eign til greiðslu lífeyris hækkaði um 6,1% frá fyrra ári og nam í árslok 13.490 milljónum króna.

Alls greiddu 61 sjóðfélagi hjá 6 launagreiðendum iðgjöld til sjóðsins á tímabilinu og námu þau 59 milljónum króna. Lífeyrisgreiðslur námu 1.036 milljónum króna og var fjöldi lífeyrisþega 686.

Tryggingafræðileg staða sjóðsins  er neikvæð um 44% en Bæjarsjóður Akureyrar er ábyrgur fyrir skuldbindingum sjóðsins.

Ársreikninginn má finna í heild sinni hér