Ársreikningur staðfestur

Stjórn LSA staðfesti ársreikning sjóðsins á fundi sínum 24. mars sl. Nafnávöxtun síðasta árs var 9,6% sem svarar til 6,7% raunávöxtunar. Meðal raunávöxtun sl. 5 ár er 4,4% og 3,9% sl. 10 ár.

Hrein eign til greiðslu lífeyris hækkaði um 5,8% frá fyrra ári og nam í árslok 12.713 milljónum króna.

Alls greiddu 70 sjóðfélagar hjá 6 launagreiðendum iðgjöld til sjóðsins á tímabilinu og námu þau 63 milljónum króna. Lífeyrisgreiðslur námu 946 milljónum króna og var fjöldi lífeyrisþega 645.

Tryggingafræðileg staða sjóðsins  er neikvæð um 42% en Bæjarsjóður Akureyrar er ábyrgur fyrir skuldbindingum sjóðsins.

Ársreikninginn má finna í heild sinni hér