Samþykktarbreytingar hafa verið staðfestar

Á aukaársfundi Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar sem haldinn var þann 4. október 2018 voru meðal annars lagðar til breytingar á samþykktum sjóðsins. Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur samþykkt breytingarnar og hafa nýjar samþykktir því tekið gildi. 

Breytingarnar snúa einkum að þremur þáttum:

  • Um síðustu áramót urðu breytingar á almannatryggingalöggjöf sem heimilar töku hálfs lífeyris frá almannatryggingum á móti hálfum lífeyri frá lífeyrissjóðum. Því var ákveðið að veita heimild í samþykktum LSA til að sjóðfélagar geti farið á hálfan lífeyri gegn því að viðkomandi verði ekki í meira en hálfu starfi sem veitir aðild að sjóðnum. Umsóknir um hálfan lífeyri má finna hér.

  • Í samþykktum sjóðsins var gert ráð fyrir að bæjarstjóri væri alltaf formaður stjórnar. Sú staða kann hins vegar að koma upp að það fari betur á því að annar starfsmaður bæjarins sitji í stjórn heldur en bæjarstjóri. Með hliðsjón af því var 4. gr. breytt þannig að stjórnarformaður skuli tilnefndur af bæjarstjórn og vera annað hvort bæjarstjóri eða sviðsstjóri fjármálasviðs bæjarins.

  • Samkvæmt eldri samþykktum sjóðsins var gert ráð fyrir að mótframlag launagreiðenda í sjóðinn væri 6%. Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði skal lágmarksmótframlag hins vegar vera 8%. Bæjarráð Akureyrarbæjar samþykkti hækkun úr 6% í 8% í maí 2017 og var því ákveðið að hækka mótframlag í samþykktum sjóðsins til samræmis, þar sem það á við.