Raunávöxtun LSA 7,2% á árinu 2013

Stjórn LSA og framkvæmdastjóri staðfestu ársreikning sjóðsins á fundi sínum 19. mars sl. Nafnávöxtun síðasta árs var 11,1% sem svarar til 7,2% raunávöxtunar. Meðal raunávöxtun sl. 5 ár er 3,9% og 5,0% sl. 10 ár.

Hrein eign til greiðslu lífeyris hækkaði um 7,9% frá fyrra ári og nam í árslok 9.119 milljónum króna.

Alls greiddu 129 sjóðfélagar hjá 8 launagreiðendum iðgjöld til sjóðsins á tímabilinu og námu þau 238 milljónum króna. Lífeyrisgreiðslur sjóðsins námu 491 milljón króna og var fjöldi lífeyrisþega 441.

Tryggingafræðileg staða sjóðsins var neikvæð um 35,5% eða sem nemur 5.365 milljónum króna en staðan styrktist þó frá árinu áður. Bæjarsjóður Akureyrar er ábyrgur fyrir skuldbindingum sjóðsins.